முகநூலில் புது விதமான வைரஸ் தாக்கி வருகின்றது

முகநூலில் புது விதமான வைரஸ் தாக்கி வருகின்றது. தற்போது பாவனையில் உள்ள அணைத்து முக நுல்களுக்கும் ஒரு குறும் செய்தி வருகின்றது அதை திறந்து பார்க்கும் போது அது அனைத்து நண்பர்களுக்கும் செல்கின்றதை அவதானிக்க முடிகின்றது. 

ஆகவே வரும் அந்த குறும் செய்தியை திறந்து பார்க்கும் போது அனைத்து நண்பர்களுக்கும் செல்கிறது. முகநூல் பாவனையாளர்கள் அவதானமாக இருக்கவும் வரும் குறும் செய்தியை திறந்து பார்த்தவர்கள் வைரஸ் தாக்கத்துக்கு உள்ளக்கப்பட்டுள்ளர்கள்.

Related

தொழிநுட்பம் 4127917161773025021

Post a Comment

emo-but-icon

Like us on Facebook

Cartoon of the week

cartoon

Popular Posts

item